Over De Jongens

Het begon allemaal met een jongensdroom..

We hadden enorme ambities, grootse plannen, een grote mond en joekels van ballen. De jongensdroom was om op basis van onze ambities een succesvol bedrijf te maken en dit vervolgens uit te bouwen tot een begrip, enfin de ultieme jongensdroom!

Het avontuur begon met het vinden van een toepasselijke naam, een originele en sterke naam die recht doet aan de enorme ambities en grootse plannen van de jongens.

Het werd De Jongens van de Witt, daar waren we het unaniem over eens!

Zonder merg of Pit ben je geen Jongen van de Witt!

Met ‘jongens van Jan de Witt’ worden flinke mensen bedoeld; mensen op wie je kunt bouwen en die de handen uit de mouwen steken. – Onze taal

De uitdrukking ‘jongens van Jan de Witt’ is in 1852 voor het eerst aangetroffen in het tijdschrift De Navorscher. Een marineofficier vroeg daar naar de herkomst en de juiste betekenis van deze zegswijze. Er bleek ook een liedje te zijn dat ‘Hulde aan Jongens van de Witt’ heet. In vier coupletten worden de goede eigenschappen bezongen die iemand tot een ‘jongen van de Witt’ maken. Zo luidt het vierde couplet: “Maar die zich ’t hoofd met reuk bewatert. En met verwijfden opschik prijkt. Een paauw gelijk van glorie snatert. Of als hansworst in ’t ronde strijkt. Die stroozak, zonder merg of pit. Dat is geen jongen van de Witt”. – NRC

Déze Jongens van de Witt wil geen eenheidsworst zijn. Wij willen het beste bureau voor arbeidsbemiddeling zijn, in de breedste zin des woord. Wij willen bekend staan om onze niet ‘lullen maar poetsen’, de ‘klauwen uit de mouwen’ en de ‘op ons kun je bouwen’ mentaliteit. 

De Jongens van de Witt richt zich op het stimuleren van iemands talenten en verbindt dit vervolgens met een organisatie. Wij willen jonge en oude mensen inspireren om hun droom op werkgebied na te jagen! Die droom geeft namelijk pit.

Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Durf jij je droom na te jagen?

Voor De Jongens van de Witt is één vraag altijd van essentieel belang tijdens een intakegesprek: “Wat wilde je vroeger als kleine jongen worden”. Een veel gegeven antwoord is: “coureur!” De coureur op onze website staat daarom symbool voor het gedachtegoed van De Jongens van de Witt.

Het najagen van je jongensdroom!

Dromen is een werkwoord. Durven ook. Durf je samen met ons aan je jongensdroom te werken?

Ben je net zo nieuwsgierig naar ons verhaal als wij naar dat van jou? Wil je geïnspireerd raken door onze jongensdroom? Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!